Hvordan løses en skattesag bedst muligt?

I et retssamfund bør det være således, at man får ret, hvis man har ret!
Erfaringsmæssigt er det ikke altid sådan i skatte- og afgiftsager, hvor det afgørende for et godt resultat for skatteyderen er, at sagen håndteres på den strategisk rigtige måde.

Med mere end 30 års erfaring i at håndtere skattesager som skatteadvokat, er vi ikke i tvivl om, at der opnås det bedst mulige resultat i en konkret skattesag ved, at man får fastlagt den rette strategi for den konkrete sag.


Dette forudsætter, at skattesagen håndteres af en skatteadvokat med betydelig erfaring kombineret med stor juridisk - herunder solid skatteretlig - indsigt. Det er samtidig centralt, at skatteadvokaten, der håndterer skattesagen, tillige har en opdateret viden i forhold til den nyeste rets udvikling, herunder særligt ikke-offentliggjort praksis. Endelig er det stor force, at skatteadvokaten har gode formidlingsevner.

Skattesagen kan med god samvittighed fastslå, at Torben har alle de egenskaber, der skal til for som skatteadvokat at kunne løse din skattesag på den for dig mest optimale måde. Han har tillige adgang til en meget stor mængde ikke-offentliggjort praksis, der kan anvendes som løftestang for at få et positivt resultat. 

"Rette strategi er som et skræddersyet jakkesæt"

Fastlæggelse af den rette strategi for en konkret skattesag forudsætter en betydelig praktisk erfaring. Det er således noget, som man kun kan lære ved at arbejde med det i praksis, ligesom det er et område, hvor man i takt med at tiden går, får en stadig større indsigt, hvis man til stadighed arbejder med det. 

Den rigtige strategi i én sag, kan være helt forkert at gøre i en anden sag. Den rigtige strategi kan derfor sammenlignes med et "skræddersyet jakkesæt", der er tilpasset kundens konkrete mål.

Torben Bagge er én af de meget få skatteadvokater, der formår at skræddersy det i situationen perfekte jakkesæt

 
"Med mine mere end 30 års praktisk erfaring som skatteadvokat, kombineret med mere end 25 års undervisning på Aarhus Universitet som ekstern lektor, samt afvikling af et utal af kurser i aktuelle skatteretlige problemstillinger, tillader jeg mig at postulere, at jeg er i besiddelse af de fornødne kompetencer til at løse enhver form for skattesag, så de i situationen bedst mulige resultater opnås" - Torben Bagge.

I mange skattesager handler den egentlige uenighed mellem skattemyndighederne og skatteyder om, hvad der er det rette faktum - altså hvad kan anses for bevist i sagen.

Det er et emne, som Torben har beskæftiget sig meget indgående med, i hans artikler offentliggjort i RR 2015. Nr. 5, 6 og 7, der anses for at være den mest dybtgående teoretiske behandling af denne problemstilling indenfor skatteretten.

Han har tillige i mere end 10 år afholdt en lang række kurser om denne helt centrale problemstilling i forhold til at løse en skattesag bedst muligt for skatteyderen.

Skattesager vindes på den rigtige strategi

I forhold til at fastlægge den rette strategi for skattesagen er det vigtigt at have fokus på, at skattemyndighederne i betydelig omfang sender sager til efterfølgende strafferetlig vurdering. Accepterer man således blot skattemyndighedernes forslag til afgørelse eller selve afgørelsen, vil det alt andet lige øge risikoen for, at der kommer en efterfølgende straffesag.

Vil du læse mere om, hvorfor det er vigtigt at få fastlagt den rigtige strategi, for at opnå det bedst mulige resultat i en skattesag, kan vi henvise til FDR 2019.4.20 hos Karnov Group, hvor journalist Charlotte Geckler fra FDR har interviewet Torben Bagge om netop dette emne. Artiklen hedder "Skattesager vindes med strategi". Selvom artiklen efterhånden er nogle år gammel, er den fortsat aktuel i forhold til, hvordan man bedst håndterer en konkret skattesag.

Særlige bemærkninger om håndtering af skattesager


I det nedenstående har Torben uddybet omtalt nogle ofte forekommende skattesagstyper og problemstillinger.
Du vil her kunne hente lidt mere substantiel viden omkring fx regler og love på de enkelte områder, hvad du skal være særligt opmærksomt på, og hvordan Skattesagen kan hjælpe dig videre med din sag.


Ved nedenfor at klikke på navnet på en given problemstilling eller sagstype kommer du til den side, der giver yderligere viden herom.

Hvis du hellere vil drøfte din sag direkte med Torben, er du altid meget velkommen til at ringe eller skrive til Skattesagen for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette uanset om sagen drejer sig om indkomstskat, moms, afgifter eller told.
Privatlivspolitik Cookiepolitik