Beskatning af kursgevinster og fradrag for kurstab m.v.


Kursgevinstloven indeholder reglerne for beskatning af gevinst og tab på pengefordringer, gæld og finansielle kontrakter. I kursgevinstloven er der regler for selskaber mv., fysiske personer og dødsboer.

Kursgevinstloven handler om den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer og gæld i såvel danske kroner som fremmed valuta.

Skattepligten afhænger af, om den skattepligtige er et selskab mv. eller en person/dødsbo. Dernæst afhænger beskatningen af, om der er tale om gevinst eller tab vedrørende henholdsvis fordringer, gæld eller finansielle kontrakter. Fordringer og gæld beskattes forskelligt hos henholdsvis selskaber mv. og personer/dødsboer. For beskatning af finansielle kontrakter er der fælles regelsæt for selskaber og personer/dødsboer i kursgevinstlovens kapitel 6.


Er du involveret i en skattesag, der handler om beskatning i henhold til kursgevinstloven, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik