Gratis vurdering af din skattesag


Du beslutter først om du vil overlade din skattesag til os, efter du har hørt vores vurdering af, hvordan sagen bedst håndteres i forhold til skattemyndighederne.

Vurderingen af din skattesag er både gratis og uforpligtende.

Det vigtigste for os, er at du føler vi sammen er kommet frem til den helt rigtige løsning for dig!

Du kan skrive direkte til Skattesagen på vores kontaktside

Mobil: 24822484
Email: tb@skattesagen.com

"Et samarbejde med mig, er forbeholdt dem, der ønsker bedst mulig assistance"

Det er derfor meget vigtigt for mig at vi får forventningsafstemt, før vi eventuelt påbegynder et samarbejde om at løse din skattesag.

Den indledende dialog om muligt samarbejde, er uforpligtende for os begge.

Måtte vores indledende drøftelser vise, at der ikke er grundlag for et samarbejde, skal du naturligvis ikke betale for den tid, jeg har anvendt på sagen. Ligesom jeg naturligvis betragter alt vi har talt om, som dybt fortroligt.

Timepris

Vælger du på et oplyst grundlag at overlade din sag med skattemyndighederne til Torben Bagge og ønsker at han skal bistå dig, vil assistancen som udgangspunkt blive afregnet efter det forbrugte tidsforbrug.


Vi er altid omhyggelig med løbende at informere om tidsforbrug, med deraf følgende kommende afregning samt at oplyse om dette, før arbejdet påbegyndes. Dette således at der hele tiden er fuld gennemsigtighed omkring, hvilken udgift der er forbundet med assistancen og rådgivningen.

Skattesagens vejledende timepris er mellem 2.500 kr. og 4.000 kr. pr time ex. moms.
- Den konkrete timepris afhænger dog af den konkrete sags kompleksitet, størrelsen af de involverede beløb m.v. Sager der kræver arbejde uden for normal arbejdstid, som i weekender og på helligdage, forhøjes timesatsen med op til 50%. 

Set i lyset af Torbens meget betydelige erfaring og viden, er denne timepris enormt konkurrencedygtig. Hvilket alene skyldes at vi ikke, som eksempelvis andre i advokatbranchen, har meget høje kapacitetsomkostninger. 

Da Torben stoppede i TVC Advokatfirma i 2023, var den vejledende timepris til sammenligning omkring 5.000 kr. pr time med tillæg af moms.

Stærke kompetencer er de "billigste"

At sammenligne timepriser kan være en svær størrelse. Du kan nemt ende ud i at sammenligne "pære og bananer", da du måske sammenligner en juniorrådgivers timepris med færre kompetencer, med en seniorrådgivers stærkere kompetencer. Eller en ekspert holdt op imod en, der har knap så mange kompetencer.

Valget af skatterådgiver er alfa og omega for at komme succesfuldt i mål med sagen. Her kan det så at sige være dyrt at vælge rådgiveren med den laveste timepris. Sammenligningen af timepriser skal altså holdes op imod chancen for at komme i mål med sagen - og her skal der lægges vægt på kompetencer, viden og erfaringer.

En vigtig pointe er i øvrigt også, at Torbens stærke kompetencer på området sikre at du alt andet lige vil komme hurtigere i mål med din sag, samtidig med at han opnår det for dig, mest optimale resultat i situationen. 

Så kort sagt er pointen at det kan derfor godt være at du kan finde andre, der tilbyder en lavere timepris, men det er bestemt ikke ensbetydende med, at deres samlede regning bliver mindre. Ligesom det ikke er givet, at de vil opnå samme gode resultat i din sag, som Torben kan.

Mulighed for refusion af dine omkostninger

I det omfang vi anbefaler at føre en skattesag, fordi Torben mener at den kan vindes, er vi som udgangspunkt også villig til at risikere en del af salæret hvis

det mod forventning viser sig, at der ikke opnås det forudsagte resultat. Vi står således inde for vurderingen af din sag.

I henhold til gældende regler om omkostningsgodtgørelse, vil det i betydeligt omfang være muligt at få refunderet udgiften til Skattesagen, fra Staten med minimum 50%. Hvis/når sagen vindes i overvejende grad, bliver disse udgifter refunderet med 100% af Staten.
- Vi bistår selvsagt gerne med at søge denne refusion fra Staten, således at nettoudgiften ved assistancen elimineres eller reduceres.


Vælger du at overlade din skattesag til os, vil vi altid indledningsvis lave et "aftalebrev", hvor vores konkrete prisaftale er gengivet, så der er fuldt klarhed over dette, før vi påbegynder vores samarbejde med at opnå det bedst mulige resultat i din skattesag samt håndteret alle de øvrige

konsekvenser, som skattesagen kan have for dig.


Kontooplysninger

Når vi sammen har besluttet at Skattesagen skal føre din skattesag, så skal du indsætte et depositum, inden vi går i gang med at behandle din sag. 

Efter din sag er afsluttet, vil du få en endelig faktura, som betales til hoved kontoen. 

Har du nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

Kontooplysninger - Nordea
Depositum - Klientkonto
Reg: 2805
Konto: 9039427076

Faktura
Reg: 2508
Konto: 4382987069
Privatlivspolitik Cookiepolitik