"Jeg stiller som skatteadvokat og specialist i at håndtere skattesager, stærke kompetencer til din rådighed"


I 2001 blev jeg partner i TVC Advokatfirma, som dengang hed Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.

I 2005 fik jeg som advokat møderet for Højesteret.

Perioden fra 2008 til primo 2017 var jeg Managing Partner i TVC, som i den periode oplevede en meget betydelig vækst og opnåede at have 6 kontorer fordelt på 5 byer.

Citat Midtjyllands avis " I 2008 overtog Torben Bagge ansvaret for førelsen af skattesager i advokatfirmaet TVC, og det er siden da lykkedes at skabe den største afdeling i advokatbranchen"  Se hele artiklen her.

I tiden hos TVC opbyggede jeg den største afdeling for førelse af skattesager og havde det endelige ansvar for mere end 1.500 verserende skattesager, der omfattede alle tænkelige problemstillinger i forhold til indkomstskat, afgift, moms og told. Jeg tør således med sindsro påstå, at der ikke er en skattesag hvor jeg ikke kan opnå det bedst mulige resultat.

Stærke formidlingsevner kan vinde skattesager

I mere end 10 år har danske medier flittigt anvendt mig og refereret til mig som en af de førende eksperter indenfor skatteret i Danmark. Jeg har i samme periode årligt undervist mere end 2.000 revisorer, advokater og andre professionelle aktører indenfor det skatteretlige område i aktuelle skatteretlige problemstillinger. Dette blandt andet i tæt samarbejde med Karnov, som er den største leverandør af skatteretlige nyheder i Danmark.

I mere end 25 år, har jeg været ekstern lektor på Aarhus Universitet og har i den forbindelse undervist i både statsforfatningsret, forvaltningsret og skatteret.

Jeg har publiceret en lang række artikler om skatteretlige problemstillinger i en række førende fagtidsskrifter.

Mine stærke formidlingsevner er en klar styrke . En ting er at være god til at lægge den rette strategi, noget andet  - som er mindst ligeså vigtigt - er at formidle argumenterne på en forståelig og overbevisende måde. Jeg kan - helt uden blusel - sige, at jeg har "ordet i min magt", og at jeg formår at formidle selv svære problemstillinger, så der skabes genklang for mine argumenter. 

Personlig tillidsbaseret rådgivning til en fair pris

Jeg har som skatteadvokat valgt at etablere eget firma, da jeg vil fokusere på en mindre sagsmængde, hvor jeg selv er aktivt involveret i alle de sager, som jeg vælger at bistå med. Der er valgt et "set up", hvor der ikke - som i den gængse advokatbranchen - er betydelige kapacitetsomkostninger. Vi kan som følge heraf  som skatteadvokat tilbyde en meget konkurrencedygtig pris for min assistance samtidig med, at din sag ikke overlades til yngre medarbejdere, der skal uddannes i, hvordan man bedst håndterer en skattesag.  

Man kan også formulere det på den måde, at jeg med etableringen af egen virksomhed har en vision om at komme tilbage til "det nære". Jeg ønsker at følge den enkelte sag og klient fra "A til Z". Min personlige erfaring og viden skal komme alle mine klienter fuldt til gode, i forhold til alle skattesagens aspekter. Sager hos mig er ikke blot én ud af 1500. Alle sager bliver håndholdt personligt af mig, fra start til slut, tillige med alle sagens afledende problemstillinger.


Ved at overlade din skattesag til mig, får du glæde af min meget omfattende teoretiske viden samt mere end 30 års erfaring med, hvordan der opnås det bedst mulige resultat i den konkrete skattesag. Dette samtidig med at jeg kan tilbyde en meget konkurrencedygtig pris. I det omfang jeg anbefaler at føre en skattesag, fordi jeg mener, at den kan vindes, er jeg som udgangspunkt også villig til at risikere en del af mit salær, hvis det mod forventning viser sig, at der ikke opnås det af mig forudsagte resultat.

En skattesag kan have afledet effekter!

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at få en gratis vurdering af, hvordan du bedst håndterer en konkret skattesag. Dette gælder for både sager om indkomstskat, moms, afgifter og told, samt sager der allerede verserer ved enten skattemyndighederne eller domstolene. Erfaringen viser, at særligt det at få lagt den rette strategi for den konkrete skattesag er afgørende for at opnå det i situationen bedst mulige resultat. For at kunne lægge den for sagen rette strategi kræves ofte en meget dyb indsigt i den skatteretlige teori samt stor erfaring med at føre sager. En gennemgang af praksis viser, at mange sager kunne være håndteret bedre set med skatteyderens øjne, herunder sager der ikke burde være ført som sket.

Vælger du at overlade din skattesag til mig, lover jeg at være dedikeret til at opnå bedst mulige resultat i din sag. Jeg vil tillige bistå dig i forhold til alle andre spørgsmål, der er en følge af skattesagen. Dette gælder eksempelvis, om der skal søges om henstand med selve skatte-, moms-, afgift- eller toldbetalingen. I givet fald bistår jeg også med at søge dette. Erfaringen viser, at der kan opstå mange forskellige følger af en skattesag, som det også er vigtigt håndteres med den rette strategi.

Du vil videre opleve, at jeg er helhedsorienteret og har fuld fokus på, at du kommer bedst mulig igennem selve skattesagen og alle de forhold, der kan blive aktualiseret af en skattesag. Og som i alle andre livets forhold er det en stor fordel, at man tidligt i forløbet får lagt en plan, der omfatter håndtering af alle relevante forhold samt en strategi for selve skattesagen. Det er for mig vigtigt, at mine klienter véd, at jeg under hele forløbet er ved deres side og går så langt, jeg kan inden for lovens grænser for at hjælpe dem mest muligt. Tilsvarende er jeg altid tilgængelig, når mine klienter har behov for at tale med mig, hvorfor man altid kan kontakte mig telefonisk - dette uanset tidspunkt og ugedag. Er jeg optaget af andre gøremål, kan man lægge en besked og vil så opleve, at jeg vender meget hurtigt tilbage. Diskretion er selvsagt en selvfølge.


Privatlivspolitik Cookiepolitik