Straffesag


Et område som er i vækst, er straffesager, der tager afsæt i skatte-, moms-, afgift- eller told-forhøjelser; såkaldte skattestraffesager.

Det ses ikke sjældent, at Skattestyrelsen i det fremsendte forslag til afgørelse varsler en sådan efterfølgende vurdering af, om der er handlet strafbart. I praksis er det dog ikke altid, at Skattestyrelsen forudgående varsler den strafferetlige undersøgelse, og det er ikke noget, som man har krav på at blive varslet om.


Der er også tilfælde, hvor det første borgeren / virksomheden hører om den kommende skatte-, moms-, afgift- eller told-sag er en sigtelse for typisk grov skattesvig, som fremsættes i forbindelse med en ransagning.

Uanset hvordan og hvornår i forløbet, at man informeres om en strafferetlig undersøgelse, er det vigtigt, at man tager dette dybt seriøst, da det kan fører til ubetinget frihedsberøvelse og et betydelige bødekrav. Hvilken sanktion, der kan komme på tale, afhænger selvagt af de helt konkrete forhold i sagen, herunder særligt størrelsen af de involverede beløb, samt om der er handler forsætligt.

En strafferetlig undersøgelse skal tages meget alvorligt

Jeg havde min først store skattestraffesag tilbage i efteråret 2016, hvor jeg i Østre Landsret var forsvarer for Kenneth Schwartz Thomsen, som forudgående var dømt mere end 5 års fængsel samt en betydelig bøde i byretten. Sagen i Østre Landsret blev afviklet over mange rets dage fra august 2016 til december 2016. Kenneth Schwartz Thomsen blev frikendt for samtlige anklager om indkomstskattesvig, som var den del af sagen jeg procederede i Østre Landsret.

Da jeg førte denne straffesag sammen med en af landets absolut dygtigste straffeadvokater, lærte jeg utroligt meget om, hvordan man bedst håndterer en skattestraffesag, hvilket også førte til succes i sagen.


Er du involveret i en skattestraffesag, er du meget velkommen til at kontakte mig mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette uanset om straffesagen knytter sig til indkomstskat, moms, afgifter eller told. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi, herunder hvordan man skal søge at håndtere den bagvedliggende sag om indkomstskat, moms, afgifter eller told.

Privatlivspolitik Cookiepolitik