Beskatning af fri bil


Et område, som i mange år har givet anledning til mange skattesager, er spørgsmålet om beskatning af fri bil. Dette aktualiseres særligt i de tilfælde, hvor et hovedaktionærselskab anskaffer en, der er egnet til privat kørsel. Det ses ikke sjældent, at skattemyndighederne i disse tilfælde påstår, at hovedaktionæren skal beskattes af fri bil, medmindre han har en perfekt ført kørebog.

En sådan antagelse fra skattemyndighedernes side indeholder to fejlopfattelser:

For det første er det skattemyndighederne, der har bevisbyrden for, at selskabets bil er stillet til rådighed til hovedaktionærens frie private brug. Det faktum, at selskabet måtte eje en bil, der er egnet til privat kørsel, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at der er en begrundet formodning om privat brug, således at hovedaktionæren skal beskattes af fri bil, medmindre han afkræfter formodningen om privat brug.

For det andet kan hovedaktionæren afkræfte en eventuelt foreliggende formodning om privat brug på anden vis end via en perfekt ført køreborg. Det er således kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad der i en given konkret sag kan inddrages til støtte for, at der ikke skal ske beskatning af fri bil.

Adgang til ikke-offentliggjorte afgørelser som skatteyder har vundet

Den offentliggjorte praksis er i hovedsagen præget af sager, som skattemyndighederne har vundet. Jeg er dog i besiddelse af en række ikke-offentliggjorte afgørelser, hvor der ikke er sket beskatning af fri bil, så reststillingen er noget mere nuanceret, end den skattemyndighederne ofte tager afsæt i.


Er du involveret i en skattesag vedrørende beskatning af fri bil, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik