Registreringsafgift


Efter registreringsafgiftsloven skal der betales afgift af motorkøretøjer, som skal registreres i Motorregisteret.  Visse køretøjer er dog afgift fritaget.  Afgiften betales som udgangspunkt ved køretøjets første registrering. 

Afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter REGAL §§ 4-5 e, 29 eller 29 a, godtgøres, hvis køretøjet bliver afmeldt fra Motorregistret og udføres af landet. Reglerne om eksportgodtgørelse har i praksis givet anledning til en lang række sager, som viser, at Motorstyrelsen er restriktiv i håndhævelsen af reglerne, herunder i de krav der stilles for at anse køretøjet udført fra Danmark. 

Der er en del sager både i import og eksport af køretøjer

I praksis giver det også anledning til en del sager at få beregnet det afgiftspligtige beløb, når brugte biler importeres til Danmark fra udlandet med henblik på kørsel i Danmark. 

Er du involveret i en sag vedrørende registreringsafgift, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik