Bindende svar - forebygge skattesag

Skattelovgivningen består af et utal af enkelt regler, der løbende ændres og suppleres med endnu flere regler. Hertil kommer en meget righoldig praksis fra både domstolene og skattemyndighederne. Endelig søger skattemyndighederne at klargøre, hvordan de mener, gældende ret er på en lang række områder. Dette sker bl.a. via styresignaler og Den Juridiske Vejledning.
Ingen mennesker med deres forstand i behold vil påstå, at de har fuld og tilbundsgående indsigt i alle dele af dansk skatteret.

Har man et ønske om at få klarlagt, hvad der er de skattemæssige konsekvenser ved en given disposition, er der mulighed for at indhente et bindende svar herom fra Skattestyrelsen. Fordelen ved dette er bl.a., at man derved kan få klarlagt de skattemæssige følger af en given disposition, før denne effektueres, således at man ikke efterfølgende får en negativ overraskelse.

Opmærksomhedspunkter før indhentning af et bindende svar

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man kun kan støtte ret på et sådant bindende svar, hvis man loyalt har præsenteret Skattestyrelsen for alle relevante faktiske forhold, ligesom man kun kan større ret på præcis de svar, som man har fået. Er der således noget relevant, som man har glemt at oplyse eller spørge om, kan det betyde, at det bindende svar reelt er uden værdi for den borger/virksomhed, der har indhentet det. Det er således meget vigtigt, at man har fuld styr på disse forhold i forbindelse med, at man indhenter et bindende svar.

Erfaringen viser, at det ofte er klogt at indarbejde et forslag til besvarelse, når man indhenter et bindende svar. Det gamle ordsprog om, "at man får svar, som man råber i skoven", har også en vis berettigelse inden for skatteretten.

Jeg har de seneste 30 år været involveret i et utal af bindende svar samt afholdt en lang række kurser om netop dette emne, hvorfor jeg også har de fornødne kompetencer til at bistå dig med at indhente det i situationen mest optimale svar, som det er muligt at få fra skattemyndighederne.


Overvejer du at indhente et bindende svar fra skattemyndighederne, eller er du involveret i at indhente et bindende svar, er du meget velkommen til at kontakte mig for at drøfte disse forhold. Dette gælder naturligvis også, hvis har du spørgsmål, der knytter sig til et bindende svar Denne indledende dialog er uforpligtende og gratis. Jeg vil her komme med mine bemærkninger og anbefalinger i forhold til, hvordan sagen bør håndteres, hvilket typisk beror på en helt konkret vurdering.

Privatlivspolitik Cookiepolitik