Penge i udlandet


Siden 2010 har skattemyndighederne haft fuld fokus på penge i udlandet.

Der har tidligere været særlige regler, der sikrede særlige lempelige sanktioner, hvis man som skatteyder selv kontaktede skattemyndighederne med information om penge, der var i udlandet, og som ikke tidligere var selvangivet. Jeg var i den periode med til at håndtere de absolut største sager på en måde, så de involverede personer fik en efter omstændighederne meget lempelig behandling af skattemyndighederne. Disse regler er ikke længere gældende, men det er fortsat muligt at opnå en betydelig lempeligere behandling af penge "skjult i udlandet" ved selv at henvende sig til skattemyndighederne. Der er dog i den forbindelse en række faldgruber, hvorfor det er meget vigtigt, at kontakten til skattemyndighederne sker på rette vis.

Vigtigt at sagen ikke udvikler sig til en straffesag

I de sager, der rejses af skattemyndighederne, som enten konstaterer eller påstår, at skatteyderen har aktiver, herunder kontanter og værdipapirer i udlandet, som ikke er oplyst på behørigvis til skattemyndighederne, er det også meget vigtigt, at man får lagt den rette strategi. I modsat fald risikerer skatteyderen, at sagen bliver til en straffesag.

Jeg har meget stor erfaring med at håndtere denne type sager. Det kan ikke understreges nok, at man som skatteyder skal tage det meget alvorligt, da en ikke topprofessionel håndtering af denne type sager nemt kan føre til, at sagen bliver til en straffesag omfattet af straffelovens § 289, hvor strafferammen er fængsel.


Er du involveret i en skattesag vedrørende penge i udlandet, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.
Privatlivspolitik Cookiepolitik