Henvendelser fra skattemyndighederne.


Alle henvendelser fra skattemyndighederne bør tages alvorligt. Erfaringen viser, at man risikere at skabe problemer for sig selv, hvis man ikke bruger den fornødne tid på at besvarer skattemyndighedernes henvendelser. Dette gælder også, selvom man intet har at skjule for skattemyndighederne, da man har efterlevet alle regler.


Er der tale om en kontrolsag, hvor skattemyndighederne efterspørger oplysninger og dokumenter, kan det ofte være klogt at starte med at få afklaret, hvilke oplysninger og dokumenter man har pligt til at afgive til skattemyndighederne. Dette også så man ikke risikere at tilsidesætte en bestående tavshedspligt m.v. ved at afgive oplysningerne/udlevere dokumenter til skattemyndighederne.

Selvom man ikke er forpligtig til at afgive de af skattemyndighederne ønskede oplysninger/dokumenter, kan det efter en konkret vurdering være hensigtsmæssigt. I disse tilfælde bør man sikre sig, at man ikke herved tilsidesætter en mulig tavshedspligt.

Erfaringen viser, at det er svært for skatteyder at fragå rigtigheden af tidligere afgivne oplysninger, hvis disse er til skade for skatteyderen. Man bør derfor sikre sig rigtigheden af de oplysninger, man afgiver og have fokus på, at man ikke er pligtig til at afgive egne vurderinger til skattemyndighederne. 

Strategi for dialog med Skat

Vælger man at påbegynde en egentlig argumentation overfor skattemyndighederne, bør man forinden have lagt en strategi for det videre forløb. Det kan således ikke anbefales, at man blot indleder en dialog med Skattemyndighederne, uden at man har en nærmere strategi for denne. Dette gælder også selvom, at alle skattelovgivningens regler er overhold til punkt og prikke.

Der er således ikke nogen automatisk sammenhæng mellem at have ret og få ret. Ved en uheldig kommunikation med skattemyndighederne risikere man, at der skabes grundlag for en skattesag - også selvom man har efterlevet alle skattelovgivningens regler.

Er du i tvivl om, hvordan du bør besvare en konkret henvendelse fra skattemyndighederne, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis drøftelse herom.

Privatlivspolitik Cookiepolitik