Den Juridiske Vejledning

¨

Den Juridiske Vejledning indeholder skattemyndighedernes egen opfattelse af gældende skatteret, men den er ikke bindende for landets skatteydere. Det er således ikke tilstrækkeligt til at gennemføre en indkomstforhøjelse, at denne har basis i Den Juridiske Vejledning. 

Enhver beskatning skal have positiv lovhjemmel, hvilket direkte er angivet i Grundlovens § 43. 

Det, som er anført i Den Juridiske Vejledning, anses for udtryk for skattemyndighedernes praksis på det pågældende område, medmindre skattemyndighederne undtagelsesvis kan løfte bevisbyrden for, at praksis er anderledes. Det følger heraf, at landets skatteydere kan støtte ret på indholdet i Den Juridiske Vejledning, medmindre dette fører til et åbenbart ulovligt resultat, hvilket der selvsagt er en formodning om, ikke er tilfældet. 

Er man involveret i en sag med skattemyndighederne, bør man derfor altid undersøge indholdet i Den Juridiske Vejledning, da dette kan bruges som løfte stang til at opnå medhold i sagen. Man bør således nøje undersøge indholdet af  Den Juridiske Vejledning dels for den periode skattesagen måtte vedrøre, dels hvad der aktuelt er anført. 

Er du i tvivl  om, hvorvidt det er relevant at påberåbe udsagn i Den Juridiske Vejledning i en given konkret skattesag, er du meget velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende og gratis drøftelse om dette. Dette gælder også verserende sager ved skattemyndighederne eller domstolene.

Privatlivspolitik Cookiepolitik