Kapital gevinst beskatning


Oprindeligt var der ikke beskatning af gevinster, som skatteyderen opnåede ved salg af ejendele, medmindre salget skete som led i næringsvirksomhed, eller aktivet var anskaffet som led i spekulation. Dette er fortsat udgangspunktet i dansk skattelovgivning.


Beskatning af gevinster som skatteyderen har opnået ved salg af ejendele kræver således positiv lovhjemmel. Der er eksempelvis ikke lovhjemmel til at beskatte gevinster ved salg af løsøre, herunder frimærker, mønter, vin, kunst m.v., medmindre der er tale om salg som led i næring eller spekulation.


Der skal som udgangspunkt være tale om en ikke-ubetydelig aktivitet herunder betydeligt antal salg, for at der anses at foreligge næring i forhold til løsøre herunder frimærker, mønter, vin, kunst m.v. Det klare udgangspunkt er således, at der ikke foreligger næring, medmindre skatteyderen ligefrem har etableret en virksomhed med salg heraf. I givet fald er der kun tale om næring, og der dermed beskatning af præcis den type aktiver man lever af at sælge.

Det klare udgangspunkt er således, at denne type gevinster er skattefri medmindre skattemyndighederne kan løfte bevisbyrden for, at skatteyderen købte det pågældende aktiv med det formål at opnå en gevinst ved et senere salg. I praksis er det svært for skattemyndighederne at løfte denne bevisbyrde.

Skattefri gevinst på en række aktiver


I forhold til en række aktiver har lovgiver indført særlige regler om beskatning af gevinster ved salg af disse aktiver. Dette gælder eksempelvis ved salg af fast ejendom, aktier m.v., immaterielle aktiver, fordringer og gæld. Der er dog en række regler, der fører til skattefrihed ved salg af sådanne aktiver.

Er du involveret i en skattesag vedrørende beskatning af salg af ejendele, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.
Privatlivspolitik Cookiepolitik