Transfer pricing


Der findes i skattelovgivningen særlige regler om transfer pricing.

Dette gælder for det første i forhold til pligt til at lave dokumentation for koncernintern omsætning samt vilkårene herfor. Dette så skattemyndighederne har mulighed for at kontrollere, om de er enige i, at der konkret er handlet på markedsvilkår.


Det følger for det andet af skattelovgivningen, at skattemyndighederne kan korrigere de aftalte vilkår, hvis ikke der er handlet på markedsvilkår. I givet fald sker beskatningen således, at de involverede parter skattemæssigt stilles som om, der var handlet på markedsvilkår.

Foreligger der behørig dokumentation for den  koncerninterne omsætning samt vilkårene herfor, er det skattemyndighederne, der har bevisbyrden for, at der kan ske skattemæssig tilsidesættelse. Dette kræver, at skattemyndighederne løfter bevisbyrden for, at der konkret ikke er handlet på markedsvilkår, samt andre vilkår - typisk en anden pris - er mere rigtig, end hvad der følger af den foreliggende koncern interne aftale. 

Skattemyndighederne har en tung bevisbyrde 

I praksis har skattemyndighederne en tung bevisbyrde, da det i praksis ofte kan være svært at påvise, at der ikke konkret er handlet på markedsvilkår, samt hvad der i givet fald er en mere rigtig pris. Dette gælder særligt; når der er tale om dispositioner, som er særegne, hvorfor det er svært at finde et behørigt sammenligningsgrundlag.


Spørgsmålet om, hvornår skattemyndighederne kan tilsidesætte koncern interne dispositioner med afsæt i reglerne for transfer pricing, er omtalt i min artikel i RR 2015. nr. 7.

Er du involveret i en skattesag vedrørende beskatning af transfer pricing dispositioner, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik