Generelt om afgifterI Danmark er der punktafgifter på en lang række varer. Dette for at få penge i statskassen. Herudover anvendes punktafgifter i betydeligt omfang til at regulere adfærden ved at afgiftsbelægge varer, som lovgiver af forskellige grunde ønsker at mindske forbruget af.

Der er typisk tale om, at erhvervsdrivende, der sælger afgiftsbelagte varer, skal opkræve afgiften ved salg til forbrugere, således at det er tanken, at afgiften i sidste ende skal betales af forbrugeren, som tilfældet er med moms. Netop derfor kan det føre til meget uheldige og helt urimelige resultater, når skattemyndighederne søger at ændre praksis og gør dette med tilbagevirkende kraft. Af samme grund er der i forvaltningsretten en række retsprincipper, som beskytter landets borgere og virksomheder mod at blive mødt af sådan praksisændring med tilbagevirkende kraft. Disse regler er nærmere beskrevet i rubrik, der hedder "Særligt om skattemyndighedernes praksisændring".

Er du involveret i en skattesag vedrørende afgifter, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik