Beskatning af fri bolig


Der findes i dansk skattelovgivning en række bestemmelser, der handler om beskatning af fri bolig, herunder fri sommerbolig. 

Det kan i praksis have stor betydning, hvilken af disse bestemmelser, som skattemyndighederne mener, finder anvendelse i den konkrete sag. 

En gennemgang af praksis viser, at skattemyndighederne ofte er meget restriktive i deres tilgang til disse sager, således at de ikke-sjældent udstrækker rådighedsbeskatningen længere, end der er grundlag for. Måtte man som skatteyder blive mødt med et krav om rådighedsbeskatning af fri bolig, bør man nøje vurdere, om man er enig i dette samt i givet fald, hvilke faktorer der taler imod en sådan rådighedsbeskatning. 

Overvej hvilke bestemmelse der anvendes til evt. rådighedsbeskatning  

I det omfang at der skal ske rådighedsbeskatning af fri bolig, kan det have stor betydning i henhold til, hvilken bestemmelse i skattelovgivningen dette skal ske. Også dette spørgsmål bør man som skatteyder nøje overveje, hvis man bliver mødt med et krav om sådan rådighedsbeskatning

Er du involveret i en skattesag vedrørende beskatning af fri bolig, herunder sommerbolig, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik