Fuld skattepligtig


Spørgsmålet om fuld skattepligt for fysiske personer opstår i praksis i to hoved tilfælde:

For det første i forhold til om der er sket fraflytning fra Danmark, således at den fulde skattepligt er ophørt. Skattemyndighederne har i disse sager fuld fokus på, om der fortsat er en bopælsmulighed. Er der dette tilfældet, vil skattemyndighederne ofte have den opfattelse, at den fulde skattepligt er bevaret. I praksis går skattemyndighederne ofte helt til kanten og også længere, end der er grundlag for, for at fastslå at den fulde skattepligt fortsat består.

For det andet...

For det andet opstår spørgsmålet om fuld skattepligt for fysiske personer i forhold til, om der er sket tilflytning til Danmark, således at der er indtrådt fuld skattepligt. Det er her meget væsentligt, at der skal meget til, for at den fulde skattepligt opstår. Det er således ikke nok at instituere indtræden af fuld skattepligt ved, at vedkommende fx har rådighed over en helårsbolig, eller at vedkommende meget ofte opholder sig i Danmark. Det klare udgangspunkt er, at så længe der ikke er ophold i mere end 180 dage på en rullende 12 måneders periode, så instituere dette ikke skattepligt. Der må dog ikke være tale om et samlet ophold på mere end 3 måneder af gangen, ligesom der er meget begrænset adgang til at udføre arbejde under disse ophold, hvis man skal undgå indtræden af fuld skattepligt.

 

Skattemyndighederne har en tendens til at gå meget langt for enten at fastholde fuld skattepligt eller for at anse den for indtrådt. Der synes således ofte at være en noget fiskal tilgang fra skattemyndighedernes side i disse sager. Det ses heller ikke sjældent, at disse sager starter med en politimæssig efterforskning. Det er sager, man som skatteyder skal tage meget alvorligt, da der ikke skal meget til for at udløse en sideløbende staffesag.


Et væsentlig bibliotek over ikke-offentliggjort praksis  

Jeg har gennem mine mere end 30 år i advokatbranchen haft en del sager, der handlede om subjektiv skattepligt, og det er et område, jeg har indgående kendskab til. Jeg har tillige en del ikke-offentliggjort praksis, man med stor fordel kan anvende i en sag med skattemyndighederne omkring fuld skattepligt.

Er du involveret i en skattesag, der handler om fuld skattepligt, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik