Beskatning af bitcoins og andre virtuelle aktiver samt tabsfradrag


Skattemyndighederne er for indeværende ved at etablere en praksis på dette forholdsvis nye område.

En gennemgang af den indtil videre foreliggende praksis synes at tegne et noget negativt billede af at disse sager derved at  skattemyndighederne er ved at have haft held til at få fastlagt en meget restriktiv praksis. Det er derfor meget vigtigt at man sørger for på behørigvis at distancere sig bedst muligt for de allerede foreliggende offentliggjorte sager ved at fremhæve hvorfor der skal gives medhold i den konkrete sag trods den foreliggende praksis. 

Jeg er nok den skatterådgiver der har undervist flest revisorer, advokater og andre professionelle aktører i disse regler hvorfor jeg har indgående indsigt i dette særlige retsområde.


Er du involveret i en skattesag vedrørende beskatning af bitcoins og andre virtuelle aktiver,  er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik