Maskeret udbytte / udlodning


Et selskab og dets hovedaktionær kan som udgangspunkt frit indgå de aftaler, som de ønsker, og disse aftaler skal tillige ligges til grund skattemæssigt. 

En fravigelse af dette udgangspunkt kræver positiv lovhjemmel, som tilfældet eksempelvis er med aktionærlån, hvor LL § 16 E fører til beskatning, da det udtrykkeligt fremgår af lovbestemmelsen, at man skatteretligt skal se bort fra, at hovedaktionæren skal tilbagebetale lånet. Er der ikke en sådan udtrykkelig lovbestemmelse, der skattemæssigt underkender en civilretlig gyldig aftale mellem hovedaktionæren og selskabet, så skal denne aftale ligges til grund skattemæssigt.

I praksis er der mange sager, hvor skattemyndighederne søger at gennemføre beskatning af maskeret udbytte/maskeret udlodning med henvisning til, at hovedaktionæren har opnået en økonomisk fordel på bekostning af selskabet. 

Det er i alle disse sager væsentligt at have fuld fokus på, at det er skattemyndighederne, der har bevisbyrden for en sådan beskatning, herunder for størrelsen af beskatningen. 


Skattemyndighederne har ikke altid løftet et behørigt bevis

I praksis søger skattemyndighederne ikke sjældent at gennemføre en sådan beskatning, uden at de har løftet et behørigt bevis for de anførte forhold. Dette alene med henvisning til at der er interesse sammenfald mellem hovedaktionæren og selskabet. Som påvist i mine artikler i RR 2015, nr. 5, 6 og 7 er det ikke tilstrækkeligt til at gennemføre en beskatning. Det er trods dette interesse fællesskab skattemyndighederne, der har bevisbyrden for rigtigheden af de forhold, de vil ligge til grund for at gennemføre beskatning. 

Er du involveret i en skattesag vedrørende beskatning af hovedaktionær dispositioner, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik