Virksomhedsskatteordningen


Tilbage i tid var virksomhedsskatteordningen ikke et område, som gav anledning til mange skattesager. Dette har midlertidig ændret sig.

I dag synes det som om, at både lovgiver og skattemyndighederne har fuld fokus på de rigtig mange milliarder, der samlet set er placeret på konti for opsparet overskud, således at der i dag er fuld fokus på, at få beskattet disse midler. Dette giver anledning til en lang række forskelligartede sager, som dog har det tilfælles, at skattemyndighederne påstår, at en given disposition udløser beskatning af opsparet overskud. Dette bl.a. ved udlån af midler i virksomhedsskatteordningen eller ved opnåelse af privat kredit som skattemyndighederne mener har sammenhæng med opsparing, der er medtaget i virksomhedskatteordningen.

Centrale opmærksomhedspunkter for beskatning


I disse sager er det typisk vigtigt at få belyst, at der er ageret på sædvanlige markedsvilkår, og at der ikke er opnået særlige fordele, som følge af aktiver medtaget i virksomhedsskatteordningen. Det kan tillige være relevant at overveje de særlige muligheder for omgørelse og selvangivelsesomvalg i disse sager, således der undgås en af skatteyder utilsigtet beskatning.


Jeg har gennem årene afviklet mange kurser i de særlige problemstillinger, der gælder for skattesager, der vedrører netop virksomhedsskatteordningen, samt hvordan man bedst håndterer sådanne sager, ligesom jeg har været involveret i et betydeligt antal sager omkring denne problemstilling.

Er du involveret i en skattesag vedrørende virksomhedsskatteordningen, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.
Privatlivspolitik Cookiepolitik