Salg af fritidsbolig

I praksis har det meget stor betydning, at skatteyderens salg af ejerbolig som alt ovevejende udgangspunkt er skattefrit. Tilsvarende gælder for salg af fritidsboliger. Dette uanset om de pågældende ejendomme er beliggende i Danmark eller i udlandet.

Skattefrihed ved salg af fritidsboliger er som udgangspunkt alene betinget af, at boligen har været anvendt som fritidsbolig.

I praksis har skattemyndighederne ofte en tilbøjelighed til at at opstille vidtgående krav for at acceptere den lovhjemlede skattefrihed, hvorfor det ofte kan være relevant at vurdere, om man skal acceptere skattemyndighedernes holdning. I praksis er der således eksempel på, at hvis man fører en klagesag, kan man få medhold ved selv helt korte ejerperioder. Jeg har selv fået medhold i en sag, hvor ejertiden var få måneder. Det beror således på en helt konkret vurdering, når det skal vurderes, om en ejerbolig eller fritidsbolig kan sælges skattefrit, hvilket er det helt klare udgangspunkt.

Anvend de rette argumenter i dialogen med skattemyndighederne 


Min erfaring er, at det er vigtigt at forklare motiverne, der ligger til grund for købet og det efterfølgende salg, når man skal godtgøre, at ejendommen var tænkt som mere permanent fritidsbolig og de facto har tjent som fritidsbolig i ejertiden.

Er du involveret i en skattesag, der handler om afståelse af fast ejendom, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik