Særligt om ikke offentliggjort praksis


Skattemyndighederne har en udpræget tendens til udelukkende at basere deres praksis på den retsopfattelse, som skattemyndighederne ønsker at basere deres afgørelse på og i den forbindelse se bort fra afgørelser, der taler for et andet og for skatteyderen mere gunstigt resultat. 

En meget stor del af skattemyndighedernes afgørelser bliver ikke offentliggjort. Tilsvarende gælder retsforlig. Hertil kommer at en meget stor andel af de afgørelser, der offentliggøres, er sager, som skattemyndighederne har vundet. 

I den virkelige verden er det imidlertid sådan, at også skatteyderne vinder mange sager, og det er meget vigtigt, at man som skatteyder får inddraget sager, som andre skatteydere tidligere har vundet til støtte for de synspunkter, som man selv gør gældende i en sag med skattemyndighederne. 

Styrker sagen hvis der kan henvises til andre sager, som skatteydere har vundet

Folketingets ombudsmand har beklageligvis fastslået, at skattemyndighederne ikke af sig selv behøver at fremfinde ikke-offentliggjorte afgørelser, hvorfor dette arbejde er overladt til skatteyder. Omvendt fastslår ombudsmanden samtidig, at skattemyndighederne skal ligge vægt på relevante ikke-offentliggjorte afgørelser, hvis disse inddrages af skatteyder.

I praksis er det som skatteyder vanskeligt at få fat i sådanne ikke-offentliggjorte afgørelser, som andre skatteydere har vundet. Da jeg har arbejdet med skattesager i mere end 30 år, har jeg en omfattende bibliotek over positive afgørelser fra skattemyndighederne, som jeg kan henvise til i andre sager, hvor det er relevant.

Er du involveret i en skattesag, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette uanset om sagen drejer sig om indkomstskat, moms, afgifter eller told. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi i forhold til at opnå bedst mulige resultat i sagen, herunder hvilke ikke-offentliggjorte afgørelser der med din fordel kan inddrages i sagen.  Dette gælder også verserende sager ved skattemyndighederne eller domstolene.

Privatlivspolitik Cookiepolitik