Særligt om bevis i skatte- og afgift sager

Mange skattesager handler grundlæggende om, hvad der er det rigtige faktum, som skal ligges til grund ved beregningen af indkomstskat, moms, afgifter eller told.

I sådanne sager er det vigtigt at få fastslået, hvem der har bevisbyrden for hvad. Dette som følge af, at den som har bevisbyrden, har risikoen for bevisnød med den effekt, at den, som har bevisbyrden, taber sagen, hvis det anførte faktum ikke findes bevist. Spørgsmålet om bevisbyrdens placering er således helt centralt i rigtig mange skattesager.

Det er et emne, jeg har beskæftiget mig meget indgående med i mine artikler offentliggjort i RR 2015. Nr. 5, 6 og 7, der anses for at være den mest dybtgående teoretiske behandling af denne problemstilling indenfor skatteretten. Jeg har tillige i mere end 10 år afholdt en lang række kurser om denne helt centrale problemstilling i forhold til at løse en skattesag bedst muligt for skatteyderen.

Det er videre helt centralt i mange skattesager at få fastlagt, hvilke beviser man som skatteyder kan fremføre i sagen til støtte for det bedst mulige resultat. Dette aktualisere tillige spørgsmålet om, hvilke bevismidler der er til skatteyderens rådighed. Også disse spørgsmål har jeg en meget dyb indsigt i qua mine mere end 30 års arbejde med skattesager i advokatbranchen. Jeg har tillige skrevet en række artikler om disse spørgsmål.

Har du spørgsmål om bevis, herunder bevisbyrdens fordeling, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering af dine spørgsmål. Dette gælder også, hvis dine spørgsmål knytter sig til verserende sager ved skattemyndighederne eller domstolene.

Privatlivspolitik Cookiepolitik