Om man kan komme i fængsel for skattesvindel

Det helt korte svar er JA, man kan komme i fængsel for at snyde med skattebetalinger, uanset om det drejer sig om indkomstskat, moms, afgifter eller told.

Praksis viser videre, at der typisk ikke skal meget til, før Skattestyrelsen overvejer at sende en skatte-, afgift-, moms- eller told-sag til ansvarsbedømmelse, hvilket vil sige til særlig vurdering af, om der tillige skal rejses en sag om en straf sanktion.

Spørgsmålet om straf beror på en helt konkret vurdering, hvorfor det er et område, hvor man som professionel skatteadvokat for alvor kan påvirke udfaldet af sagen.

Er du tvivl om, hvorvidt spørgsmålet om straf er relevant i en given konkret sag, er du altid velkommen til kontakte mig for en umiddelbar gratis vurdering heraf samt drøftelse af, hvordan man i den konkrete situation får dette håndteret bedst muligt.

Privatlivspolitik Cookiepolitik