Kan en skattesag blive forældet?

Ja, en skattesag kan blive forældet.

Der findes særlige såkaldte fristregler i skatteforvaltningsloven, der går ud på, at Skattestyrelsen som udgangspunkt skal have sendt en agterskrivelse senest den 1. maj i indeværende år 4 efter indkomstårets udløb. Har Skattestyrelsen ikke gjort dette, kan der som udgangspunkt ikke ske en forhøjelse af den skattepligtige indkomst, medmindre skatteyderen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Der findes tilsvarende fristregler i forhold til Skattestyrelsens adgang til at forhøje moms-, afgift- og toldansættelser.

I praksis kræver det ofte en helt konkret vurdering af sagen for at vurdere, om der er indtrådt forældelse, så Skattestyrelsen er afskåret fra at foretage en ændring af ændring af enten indkomst-, moms-, afgift- eller told-ansættelsen til skade for skatteyder.

Betalingskravet - der er en følge af en  indkomst-, moms-, afgift- eller told-ansættelse -  ligeledes forældes. Her er det, som udgangspunkt de almindelige obligationsretlige regler som gælder.

Er du i tvivl om, hvorvidt der er indtrådt forældelse i relation til Skattestyrelsens muligheder for at gøre krav gældende, er du altid velkommen til kontakte mig for en umiddelbar gratis vurdering heraf.


Privatlivspolitik Cookiepolitik