Ikke-beskattede indtægter; påstået "sort" arbejde m.v.


I sager, hvor skattemyndighederne påstår, at der er grundlag for at forhøje skatteyderen med ikke-beskattede indtægter, herunder påstået "sort" arbejde m.v. vil skattemyndighederne ofte basere dette på en privatforbrugsopgørelse.

Erfaringen viser, at der ofte berettiget kan rejses tvivl om rigtigheden af de konklusioner, som skattemyndighederne udleder af en given konkret privatforbrugsopgørelse. Dette allerede fordi der i praksis er stor forskel på, hvilke udgifter som skattemyndighederne inddrager ved opgørelsen af det konkrete privatforbrug.  

I praksis er det heller ikke sjældent, at skattemyndighederne søger at argumentere for, at det rette privatforbrug er det af Danmarks Statistik opgjorte privatforbrug. Dette selvom det synes oplagt, at et teoretisk opgjort gennemsnits privatforbrug reelt ikke kan tillægges betydning i en given konkret sag

I disse sager er det vigtigt at have fuld fokus på de særlige forhold, der i den konkrete sag måtte tale for et lavere privatforbrug. Der skal videre være fuld fokus på de måder, hvorpå skatteyderen kan have fremskaffet kapital til at finansiere privatforbruget, herunder lån, skattefri salg af indbo og andet løsøre, spillegevinster m.v.

Er der tale om, at skattemyndighederne har baseret skønnet på antagelser om skatteyderens omsætning i dennes virksomhed som følge af et givent vareforbrug, er det vigtigt at få belyst, om vareforbruget udelukkende er anvendt til at skabe omsætning i virksomheden, eller om der eksempelvis er sket videresalg af indkøbte varer, samt hvilket svind der har været eksempelvis som følge af begrænset holdbarhed.

Skab transparens...

... der kan påvise faktuelle fejl ved skattemyndighedernes skøn

Jeg har gennem årene været involveret i en lange række af denne type sager, og min erfaring viser, at det er meget vigtigt, at man starter med at få fuldstændig styr på, hvad skattemyndighederne har baseret deres antagelser på. Dette så man derefter kan fokusere på at påvise de faktuelle fejl, der er i skattemyndighedernes grundlag for skønnet, samt hvilke relevante forhold skattemyndighederne har glemt at inddrage, som taler for skatteyderens synspunkter i den konkrete sag.

I disse sager er der typisk en noget tilbageholdende prøvelse ved domstolene, hvorfor det er vigtigt, at man tager sagen dybt seriøst allerede ved skattemyndighederne.

Er du involveret i en skattesag vedrørende ikke-beskattede indtægter, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.
Privatlivspolitik Cookiepolitik