Hvad koster en skatteadvokat?

Der er stor forskel på hvad en skatteadvokat koster. Som alt andet er der nær sammenhæng mellem pris og kvalifikationer. Men der findes særlige regler om at staten refundere udgiften helt eller delvist hvorfor det i sidste ende ofte er billigst at vælge den umiddelbart dyre skatteadvokat.

Måler man på timeprisen, kan den variere meget betydeligt. Som i forhold til mange andre "varer" er der snæver sammenhæng mellem pris og kvalitet. Af samme grund vil en dygtig og eftertragtet skatteadvokat typisk beregne sig en noget højere timepris end en yngre og mere uprøvet skatteadvokat. Sammenligner man timepriser er det langt fra givet, at den skatteadvokat, der har den lavest timepris, bliver den billigste løsning. En umiddelbar billig timepris kan hurtigt blive "spist op", hvis vedkommende så skal bruge mere tid på at løse opgaven, da vedkommende ikke har samme erfaring som vedkommende med den umiddelbart højeste timepris. 

Så også i forhold til valg af skatteadvokater kan den umiddelbart billigste løsning blive den dyreste.

Det er videre meget væsensligt at være opmærksom på, at netop på skatteområdet findes der særlige regler om, at skatteyderen kan få refunderet udgifterne til en skatteadvokat helt eller delvist alt efter udfaldet af sagen. Opnås der således fuldt medhold eller medhold i overvejende grad i en klagesag eller domstolssag, så vil skatteyderen som udgangspunkt kunne få refunderet samtlige omkostningerne til skatteadvokaten af Staten. Dette taler med meget betydelig vægt for at vælge blandt de absolut førende skatteadvokater til at håndtere sådanne sager, da den umiddelbart dyre assistance bliver den billigste derved, at den dygtige skatteadvokat opnår et positivt resultat for sin klient, der derfor får refunderet hele udgiften af Staten. Så det kan altså for alvor blive dyrt at vælge den umiddelbart billige skatteadvokat, hvis dette fører til et dårligere resultat med deraf følgende forøget skatte-, moms- afgift- eller told-betaling samtidig med, at hele udgiften til advokaten ikke dækkes af Staten grundet det "dårlige" resultat i sagen.

Jeg tør med sindsro sige, at jeg er blandt de absolut bedste til at opnå det i situationen bedst mulige resultat. 


Af samme grund har jeg en umiddelbar høj timepris, men hvis jeg anbefaler at føre en sag, fordi jeg forventer, at den kan vindes, er jeg også indforstået med at lade en del af mit salær afhænge af resultatet.


Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre, hvad det vil koste, hvis jeg vil påtage mig at bistå i en given skattesag. En sådan drøftelse er naturligvis gratis.

Privatlivspolitik Cookiepolitik