Om hvad en skattesag erSkattesag bruges normalt som betegnelse for en sag der handler om skat.


Begrebet skattesag er således ikke et legalt begreb, men dækker normalt over en sag med en borger eller virksomhed, som handler om, hvad der skal betales i enten indkomstskat, moms, afgifter eller told. 

Typisk bruges begrebet skattesag, når der opstår egentlig uenighed mellem borgeren/virksomheden og skattemyndighederne i forhold til størrelsen af den skattepligtige indkomst, moms-, afgift eller told-ansættelsen.

Hvis borgeren/virksomheden ikke umiddelbart vil acceptere Skattestyrelsens afgørelse om  størrelsen af den skattepligtige indkomst, moms-, afgift eller told-ansættelsen, kan denne afgørelse, som udgangspunkt indbringes for enten Skatteankestyrelsen eller domstolene, inden 3 måneder fra afgørelsen er modtaget af  borgeren/virksomheden.

Er du involveret i en skattesag og ønsker at drøfte denne, herunder hvordan den bedst håndteres, er du altid velkommen til at kontakte mig for en gratis vurdering heraf.

Privatlivspolitik Cookiepolitik