Om hvad er en skatteadvokat.

En skatteadvokat er en advokat der selv vælger at kalde sig for skatteadvokat.


Selve betegnelsen advokat er en beskyttet titel og må kun anvendes af personer, der opfylder de i lovgivningen anførte krav for at kunne kalde sig dette. Kort fortalt kræver dette som udgangspunkt, at vedkommende har en juridisk kandidateksamen, samt at vedkommende har været fuldmægtig i 3 år.

Opfylder man kravene til at kunne kalde sig advokat, er der fri adgang til at kalde sig skatteadvokat eller en anden form for advokat. Der stilles altså ingen særlige krav for, at en given advokat må markedsføre sig selv som skatteadvokat, og i forlængelse heraf er der heller ingen krav om, at vedkommende overhovedet har prøvet at føre en skattesag. 

Det faktum, at en given advokat selv betegner sig som skatteadvokat, er altså ingen sikkerhed for, at vedkommende reelt har særligt indsigt i de skatteretlige regler eller praktisk erfaring med at håndtere skattesager.

Det er naturligvis op til hver enkelt borger og virksomhed selv at vælge den advokat, som de vil betro deres skattesag, men et godt råd kan være at "google" vedkommendes navn for at få afdækket, hvor mange sager vedkommende har tabt gennem tiden. Dette giver typisk et meget godt billede af vedkommendes præstationer, herunder om vedkommende fører flere sager, end godt er for de pågældende klienter.

Jeg ville personligt ikke overlade min egen skattesag til nogen, der indgår i massehåndtering af skattesager, eller som har tabt mange sager ved domstolene. Jeg ville selv vælge en advokat, som jeg har tillid til, og som personligt vil håndtere alle dele af sagen og ikke overlade sagen helt eller delvist til yngre uprøvede kræfter. Jeg vil videre vælge en person med meget betydelig praktisk erfaring og stor teoretisk indsigt. Har du spørgsmål om valg af en skatteadvokat, er du altid velkommen til at kontakte mig til en gratis drøftelse heraf. 


Privatlivspolitik Cookiepolitik