Hovedaktionær beskatning - fri bil, bolig og prisvilkår 


Et område, som i mange år har givet anledning til skattesager, er dispositioner mellem en hovedaktionær og selskabet.

Dette gælder også dispositioner, der ikke findes i virkeligheden, men som skattemyndighederne påstår eksisterer, eksempelvis beskatning af fri bil, bolig, sommerhus m.v.

Jeg har gennem årene haft det overordnede ansvar for et utal af sådanne sager og ved derfor også, hvordan man bedst håndterer sådanne sager. Det er også et område, jeg har holdt mange kurser med fokus på. Jeg har således et omfattende kendskab til al relevant viden indenfor netop dette område, herunder også ikke-offentliggjorte afgørelser, som skatteydere har vundet.

Når man skal fastlægge den konkrete strategi for en sag, der involverer en hovedaktionær og selskabet, er der en flerhed af forhold, man bør inddrage for at opnå det i situationen bedst mulige resultat. Dette gælder særligt, hvis sagen handler, om hvorvidt der er disponeret på markedsvilkår - altså om den aftalte pris kan korrigeres af skattemyndighederne - eller sagen handler om, at skattemyndighederne påstår, at hovedaktionæren skal beskattes som følge af rådighed over selskabets bil, bolig, sommerhus, båd m.v.

Skattestyrelsen er ofte for restriktiv

I mange af disse sager handler det, om hvad der er det rigtige faktum - altså hvad kan anses for bevist. Det er et emne, jeg har beskæftiget mig særdeles indgående med i mine artikler offentliggjort i RR 2015. Nr. 5, 6 og 7, der anses for at være den mest dybtgående teoretiske behandling af denne problemstilling indenfor skatteretten. Jeg har tillige i mere end 10 år afholdt en lang række kurser om denne helt centrale problemstilling i forhold til at løse en skattesag bedst muligt for skatteyderen.


Erfaringen viser, at særligt Skattestyrelsen ofte er for restriktiv i sådanne sager, samt at der er betydelig risiko for en efterfølgende straffesag, hvis man uden videre accepterer den af skattemyndighederne foreslåede eller gennemførte beskatning.

Er du involveret i en skattesag vedrørende hovedaktionærbeskatning, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også sager, der allerede er verserende ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.


Privatlivspolitik Cookiepolitik