Hæftelse for skattekrav og afgiftskrav


I dansk skattelovgivning er der en række bestemmelser, der kan føre til, at der hæftes for anden persons skyldige skatte-moms- afgift- eller told-betalinger. I en række tilfælde er dette afhængig af, om man selv har handlet forsømmeligt. 

Det ses også, at skattemyndighederne søger at påstå en sådan hæftelse baseret på uskrevne retsprincipper om erstatningsansvar mv.


I alle de tilfælde hvor skattemyndighederne påstår, at der hæftes for en andens skyld er der i praksis ikke langt til, at man også risikere at mødes med en straffesag baseret på de samme betragtninger, der fører til antagelsen om hæftelse. Man bør derfor tage sådanne sager meget alvorligt og ikke blot acceptere skattemyndighedernes opfattelse, medmindre den er uanfægtelig.
I praksis kan der ofte stilles spørgsmålstegn ved særligt skattemyndighedernes opfattelse af, at skatteyder har handlet forsømmeligt. Dette beror således på en helt konkret subjektiv vurdering, hvorfor skattemyndighederne ikke blot kan lægge dette til grund uden en behørig tilbundsgående vurdering.

Har du spørgsmål om hæftelse inden for skattelovgivningen, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering af dine spørgsmål. Dette gælder også, hvis der er tale om verserende sager ved skattemyndighederne eller domstolene.
Privatlivspolitik Cookiepolitik