Beskatning af aktier og andre værdipapir


Med virkning for gevinst og tab ved afståelse af aktier mv., der blev konstateret den 1. januar 1962 eller senere, blev der indført regler om beskatning efter regler i den daværende lov om særlig indkomstskat eller efter ligningsloven.

Den første egentlige aktieavancebeskatningslov blev fastsat ved lov nr. 295 af 10. juni 1981. Denne lov blev væsentligt ændret ved  lov nr. 410 af 25. juni 1993. Ved lov nr. 1413 af 21. december 2005 , og her blev der vedtaget en helt ny aktieavancebeskatningslov. Hensigten med denne nye aktieavancebeskatningslov var at opbygge loven på en mere hensigtsmæssig måde, og der blev samtidigt foretaget nogle lovændringer, som særligt berørte personers gevinst og tab på aktier.

Aktie beskatning er mere kompliceret end som så...

Når man skal bedømme de skattemæssige konsekvenser af et aktie salg, har det betydning, om sælgeren er en fysisk person eller en juridisk person, som er et selvstændigt skattesubjekt. Det har videre betydning, hvilke type aktie der er tale. Aktieavancebeskatningsloves opererer således med en lang række forskellige typer af aktier, som fører til forskellig beskatning.

Er du involveret i en skattesag, der handler om afståelse af aktier eller udbytte beskatning, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik