Beskatning af ægtefæller og børn


I dag er børn og ægtefæller alle selvstændige skattesubjekter, der hver især er skattepligtige i henhold til de regler, der er i skattelovgivningen.

Der er dog en række regler, der er særlige for henholdsvis ægtefæller samt børn og deres forældre.

I forhold til ægtefæller er der særligt regler af betydning ved selve skatteberegningen, herunder hvis en af ægtefællerne bistår den anden ægtefælle i dennes virksomhed. Der er tillige en regel om subsidiær hæftelse for skattegæld. Herudover er der en række øvrige regler der dog ikke ofte giver anledning til tvister/sager med skattemyndighederne.


I forhold til børn og deres forældre er der også enkelte særlige regler i skattelovgivningen  der heller ikke ofte giver anledning til tvister/sager med skattemyndighederne.

Er du involveret i en skattesag, der handler om beskatning af ægtefæller eller børn, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik