Begrænset skattepligt


Hvis man ikke er fuld skattepligtig til Danmark, findes der regler i skattelovgivningen, som medfører, at man desuagtet er skattepligtig af givne konkrete indtægter.

I praksis er der ikke-sjældent uenighed med skattemyndighederne om opgørelsen af selve den skattepligtige indkomst, når man er omfattet af begrænset skattepligt. Spørgsmålet i disse sager er således ofte, hvordan man opgør den indtægt/indkomst, som man er skattepligtig af til Danmark.

Er du involveret i en skattesag, der handler om begrænset skattepligt, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik